top of page

SEED YOUR OFFICE

November 25, 2012

3rd PRIZE AWARD |

Fentress Global Challenge in Denver USA |

My purpose was to present conceptually the hierarchical rules of management in a symbolic structure that combine the power of parametric design and my fascination with nature. The main constraint for the design is that a new role of management is to facilitate the finding of solutions – not to dictate them. It is to facilitate ‘connections’ to match people to projects with the right skills and abilities. Structure layout refer to a fractal tree pattern. It grow as branches from the central coordination teamwork point to subareas where emplyees can find respite and work individually. This system creates a flexible work enviroment that balance the need for individual work with the need for interaction.

Today we face continuous change in the way workers collaborate brought on by new technology, and the social business transformation taking place around the world. The workplace of tomorrow will need to adapt to the new more social and mobile environment, while remaining flexible to accommodate different situations.

SEED YOUR OFFICE

Project explores the emergent relationships between architecture, engineering, biology and computation, as the major problem of the future architecture will be evolutioning reality. The solution is to mimic the architecture of a plant, as plants have the innate ability to adapt to their unpredictable changing environment. Base on the idea that architecture can be understood as a material body with its own intrinsic and extrinsic forces relating to form, growth, and behawior, I decided to create the offi ce space that combines the world of work, social life and other activities, with ability of frequent changes to adopt to new needs and human behaviour.

PARAMETERS

Constains are based on specific interrelation of structure, solar exposure and other sets of procedures and rules which define a final success. Information which drives form as a dynamic system – behaviour-based system focus on the dialectical relationship between the ‘whole’ like geometry and environment and the parts – agents, daylight, ventilation. Computational models based on the self-organizing principle have their roots in early models of branching structures within computer graphics in methods that captured the role of light and space in shaping the tree. In the tree models control of branch density is not limited to local action, but is integrated globally through internal signaling. The signals integrate the amount of light reaching entire branches to decide whether they were profitable to the plant and should be kept, or whether they were a liability and should be shed. Adapting this pattern will provide a potential in future workplace architecture.

SO LET IT GROW!

http://www.fentressarchitects.com/edge/global-challenge/2012/

Praca jest wynikiem poszukiwań relacji pomiędzy różnymi dziedzinami nauki: od inżynierii i biologii, poprzez genetykę, techniki komputacyjne, aż do architektury. Źródłem jest moja fascynacja geometrią i procesami sterującymi reakcjami roślin, zwana biomimetyką. Rozwój w przestrzeni, reakcja na zmienne czynniki otoczenia, piękno i wola dążenia do doskonałości – to techniki podlegające ewolucji przez dekady, genetycznie przekazywane i udoskonalane – naturalny rozwój, z którego powinno się czerpać inspiracje.

Projekt uwzględnia zastosowanie najnowocześniejszych technologii i ekologicznych materiałów. Jego strukturę budują proste formy prostopadłościanów będące podstawową jednostką – modułem. Każdy taki element jest bezpośrednio powiązany z możliwościami jakie dają wirtualne platformy komunikacyjne oraz inteligentne systemy informacji, które wpływają na jej niezależność oraz pełną swobodę przepływu danych. Zaaplikowanie systemów interpretacji ruchu umożliwia personalizację wnętrza według własnego profilu.

Naturalne środowisko, na powierzchni którego rozwija się struktura, jak również przestrzeń publiczna w tym obszarze została niemal nienaruszona ze względu na bardzo luźne rozłożenie elementów w przestrzeni. Tak powstała ażurowa konstrukcja umożliwia sprawną wentylację pomieszczeń oraz regulację ilości wpuszczanego światła, wpływając na samopoczucie  i efektywność pracy pracowników.

Szukając wzoru dla rozmieszczenia modułów wzięłam pod uwagę odmienne schematy działaniafirm takich jak Valve, czy Microsoft (VALVE Handbook for New Emplyees 2012). Według analiz, układy przestrzenne powinny umożliwiać elastyczność w obrębie pracy, jak również dawać możliwość swobodnej rozbudowy lub zmniejszania powierzchni biurowych. Umożliwienie zastosowania hierarchizacji jest równie ważne jak możliwość kreatywnego podejścia do projektów poprzez swobodne łączenie się pracowników w grupy projektowe w celu szybkiego rozwiązania problemu. Dlatego tak ważna jest bezpośrednia komunikacja, tzw. ‘face-to-face’, która przyspiesza przepływ informacji, pozwala uczyć się od innych i dynamicznie rozwijać firmę.

Główny klucz rozwoju struktury oparty jest o badania przeprowadzone przez znanego biologa Lindenmayera, który wraz z programistą Przemysławem Prusinkiewiczem opublikowali swoje doświadczenia i badania pod tytułem „The algorithmic Beauty of Plants”. Fraktale drzew były wykorzystywane w grafice trójwymiarowej oraz określaniu kierunków rozwoju drzew. Wykorzystanie tego schematu w architekturze umożliwiłoby stworzenie budynku, którego wewnętrzna struktura idealnie odpowiadałaby na wymagania stawiane przed przestrzenią miejsca pracy dla dzisiejszych dynamicznych korporacji.

Projekt wykorzystuje możliwości jakie stwarza projektowanie z wykorzystaniem technik komputacyjnych. Dzięki temu możliwa byłaby kontrola bardziej złożonych układów budowanych na podstawie matematycznych wzorów będących rozwinięciem filozofii fraktali. Zastosowana została ciągła symulacja zmiennych parametrów wewnętrznych określających rozwój firmy jak i zewnętrznych określających rozwój otoczenia. Taka ciągłość w modyfikacjach struktury budynku reagującego na zmiany otoczenia i potrafiącego dopasować się do nieprzewidywalnych czynników powoduje, że można tego typu strukturę przyrównać do żywego organizmu.

bottom of page